Disclaimer

D

e websites van Chan Stile Di Vita met het chanstiledivita.nl, chanstiledivita.com, chanstiledivita.eu en chanstiledivita.net domein, hierna te noemen: “websites van Chan Stile Di Vita”, zijn een uiting van Chan Stile Di Vita (KvK-nummer 82111634), hierna te noemen: “Chan Stile Di Vita”.

Nederlandse Reclame Code (NRC)

Voor content op de websites van Chan Stile Di Vita krijgen wij van bedrijven producten opgestuurd of worden wij uitgenodigd voor evenementen of reizen. Dit valt onder Reclamecode Social Media (RSM) wat onderdeel is van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op de website van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is meer over dit onderwerp te lezen.

Als wij een product gekregen heb, staat dat altijd bij een artikel of video vermeldt. Ook vermelden wij het als wij betaald krijgen voor een publicatie.

Aansprakelijkheid

De websites van Chan Stile Di Vita worden met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de websites van Chan Stile Di Vita kunnen geen enkele rechten ontleend worden.

Chan Stile Di Vita is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van de websites van Chan Stile Di Vita. Chan Stile Di Vita is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites waarnaar verwezen/gelinkt wordt.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de op de websites van Chan Stile Di Vita getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Chan Stile Di Vita of haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Google Analytics

Chan Stile Di Vita maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Chan Stile Di Vita bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Graag verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google voor meer informatie, alsook de specifieke Privacy Policy van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan Chan Stile Di Vita te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Chan Stile Di Vita heeft hier geen invloed op. Chan Stile Di Vita heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Klachten

Indien de gebruiker een klacht heeft over deze website dient de gebruiker deze per e-mail aan Chan Stile Di Vita door te geven, middels het e-mailadres info@chanstiledivita.nl. Hierbij dient de gebruiker ten allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 15 werkdagen in behandeling genomen en de gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.

Wijzigingen

Chan Stile Di Vita behoudt zich het recht om alle aangeboden informatie, met inbegrip van de op de websites van Chan Stile Di Vita beschikbare documenten; Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Cookies en Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige nadere aankondiging te doen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@chanstiledivita.nl.

Dit document is bijgewerkt op 01 januari 2021.